Facebook  Řezání - pálením kovových i nekovových materiálů na CO2 CNC Laseru, ale i kompletní zakázková výroba.
 
 

CNC Ohýbání na hydraulickém lisu

 
 

Ohýbání nebo také ohraňování je technologie soužící k trvalé deformaci/ohnutí plechů na požadovaný rozměr a tvar. Díky této technologii je možné z jednoho kusu plechu vytvořit prostorový objekt a vyhnou se tak například svařování více kusů plechů dohromady. Pro ohýbaní se používají ohraňovací lisy. Lisy mohou být hydraulické, mechanické nebo hybridní, kdy je k přiblížení beranu použit mechanický pohon a samotné lisování je provedeno hydraulicky.

Hybridní lisy tak kombinují výhody obou typů: rychlost mechanických a přesnost a sílu hydraulických. Ohýbací nástroj je tvořen většinou spodní a horní částí. Spodní část má v sobě drážku ve tvaru v s vrcholovým úhlem o něco větším, než je maximální požadovaný úhel na výrobku. Horní část pak tvoří protikus. Plech sed umístí na spodní část nástroje a honí částí je vtlačen do drážky a ohnut. K ohýbání je třeba mít nástroj s rádiusem požadovaným na výrobku. Nejběžněji se používají velikosti vnitřních zaoblení ohybu stejné jako je tloušťka ohýbaného plechu. V ojedinělých případech za použití správného materiálu plechu je možné dosáhnout poloměrů ohybů menších. Při přípravě podkladů pro tvar rozvinu výsledného ohýbaného výrobku je nutné dát pozor na tzv. K faktor určující polohu neutrální osy, ve které nedohází k natahování ani stlačování materiálu a je tak směrodatná pro rozměr rozvinu plechu. Hodnotu K-faktoru ovlivňují parametry jako jsou materiál plechu, rádius ohybu úhel ohybu a také samotný nástroj kterým bude ohýbaní prováděno. Nejlepší je tuto hodnotu konzultovat s výrobcem který bude plech ohýbat. Při správném vytvoření rozvinu je pak možné dosáhnout přesnosti v řádu jednotek milimetrů až desetin milimetru. Nejběžněji se pro černou ocel používají K- faktory s hodnotami kolem 0,4 pro korozivzdornou ocel mohou ale klesnout až na 0,22. Některé modlářské softwary nabízejí možnost na základě parametrů materiálu K- faktor spočítat nebo vytvořit rozvin s použití metod pro kompenzaci ohybů.

 
         
 

CNC Ohýbání na stroji AMADA IT-50-12

 

 

 
 

Ohybáme na stoji AMADA IT- 50-12 CNC.

Lis má 4 automaticky říditené osy.

Maximální délka ohybu je 1250mm
Dále ohybáme na NC Piesok LO 50 NC Lis,
dvě číslicově řízené osy maximální délka ohybu 2500mm

 

CNC Ohýbání na hydraulickém lisu

 
         
Řezání - pálením kovových i nekovových materiálů na CO2 CNC Laseru, ale i kompletní zakázková výroba.
         
Copyright © 2019 Cut-Tech s.r.o. Praha - MAPA WEBU - webmaster ZMORWARE